Outsourcing

Firma Wadwicz Grupa sp. z o. o. powstała w 1999 roku w momencie rozwoju rynku outsourcingu usług w Polsce i została wyodrębniona w ramach grupy Wadwicz. Naszą zaletą jest przejmowanie kompleksowej obsługi poszczególnych segmentów przedsięwzięć naszych Klientów: od obsługi personalnej po pełne przejęcie odpowiedzialności za poszczególne działy.
Zatrudniamy doświadczonych, wysokiej klasy specjalistów z różnych dziedzin będących w stanie sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających Klientów. Działamy w sektorze usług biurowych, rozwiązań telekomunikacyjnych, zapleczy logistycznych. Oferujemy również doradztwo i współpracę w zakresie realizacji nowych modeli zarządzania i organizacji pracy.

Oferta

Oferujemy Państwu najwyższej jakości usługi w zakresie:

Organizacja i wsparcie
biur klienta, telecentrów

Obsługa biur, kancelarii
oraz recepcji

Obsługa
kadrowo-płacowa

Obsługa przedsiębiorców
w zakresie prawnym i logistycznym
podczas zakładania i prowadzenia
oddziałów i przedstawicielstw na
terenie całego kraju

Wsparcie informatyczne,
obsługa techniczna
i serwisowa sieci
teletechnicznych

Tworzenie,
zarządzanie systemami bazodanowymi,
archiwizacja danych

Organizacja i koordynacja działań
reklamowych i marketingowych
(w tym także poligrafię, gadżety
reklamowe, obsługę hostess)

Badania ankieterskie
i marketingowe na terenie
całego kraju

Dlaczego my?

Indywidualna
analiza potrzeba
Klienta
Dzięki nam Klient posiada możliwość
korzystania ze specjalistów z różnych
dziedzin znacznie tańszym nakładem
środków niż zatrudniłby ich
bezpośrednio w firmie
Przeniesienie ryzyka odpowiedzialnościi ryzyka
Nie narzucamy własnych
wypracowanych rozwiązań
w oderwaniu od oczekiwań
i potrzeb Klientów
Ograniczenie
kosztów
oraz podniesienie
jakości usług
Ponosimy pełną odpowiedzialność
za powierzone nam usługi oraz ryzyko
związane z zatrudnieniem
i wyszkoleniem wysokiej klasy
pracowników

Zalety Outsourcingu usług

Korzyści organizacyjne:

  • Brak bezpośredniego nadzoru nad pracownikami outsourcingowymi
  • Nieograniczone limitem okresu zatrudnienia wykonawców usług
  • Gwarantem bezpieczeństwa wykonywania pracy jest firma świadcząca usługi

Korzyści ekonomiczne:

  • Całkowite wyeliminowanie kosztów administracyjnych związanych z obsługą pracowników
  • Zwiększenie wskaźnika produktywności na osobę dzięki niższemu poziomowi zatrudnienia
  • Zmiana struktury kosztów – przeniesienie kosztów zatrudnienia pracowników do kosztów zakupu usług obcych
  • Oszczędne i efektywne wykorzystanie czasu pracy

Korzyści prawne:

  • Brak stosunku pracy z osobami wykonującymi pracę i brak zobowiązań prawno-finansowych
  • Całkowite przeniesienie roszczeń pracowniczych na firmę outsourcingową
  • Różne formy współpracy z pracownikami – umowy zleceń i o pracę, umowy tymczasowe przeniesienia określonych grup zawodowych pod inny regulamin pracy

Kontakt

lokalizacja
Karczewska 18
04-112 Warszawa
Naszych Klientów obsługujemy na terenie całej Polski. Posiadamy biura w Warszawie, Poznaniu i Krakowie oraz przedstawicielstwa w Ciechanowie, Siedlcach, Radomiu, Olsztynie.

telefon
22 345 66 02
kom
22 345 66 02
Newsletter


Jeśli chcesz otrzymywać aktualne wiadomości, przydatne porady ekspertów zapisz się do naszego newslettera, a dowiesz się o tym jako pierwszy.

Copyright by Grupa Wadwicz